Toelichting Actieve Meditaties

Flyer AM groen zomer 2013 halve flyer

 

Veel actieve meditaties zijn ontwikkeld door Osho.
Hieronder vind je een korte uitleg van enkele meditaties.

Andere actieve meditaties, niet van Osho:
Karunesh  – Heart Chakra Meditatie
Jeru Kabbal – Quantum Light Breath
Maneesha James – Hara Stop!

Kijk op pagina Actieve Meditaties wanneer deze plaats vinden

 

 

 

Chakra Breathing Meditatie

De Chakra Breathing meditatie kan je helpen om gewaar te worden van je zeven chakra’s, ofwel energiecentra.

Fase 1 tot en met 3: Gedurende 45 minuten ga je 3x met je aandacht en ademhaling langs je chakra’s. Het is belangrijk om de adem niet te forceren. Blijf rustig in de richting van de chakra’s ademen, waardoor je je vertrouwd kan raken met deze subtiele energieën
Fase 4: Blijf, als de derde cyclus is afgelopen, stil met gesloten ogen staan of ga zitten. Concentreer je aandacht nergens op en blijf getuige van alles wat zich in je afspeelt, zonder oordeel.

 

Dynamische meditatie (de dynamic)

Deze meditatie heeft 5 fases en wordt in de ochtend gedaan, nog voor het ontbijt.
De dynamic is een diepgaande meditatie van een uur. Wordt beoefend onder begeleiding in een groep.
Het geeft je levendigheid en nieuwe energie.
De muziek geeft duidelijk aan wanneer de volgende fase ingaat.

Fase 1:  Kort chaotisch ademhalen door je neus. Zorg dat je niet in een ritme komt, dat je uit je comfortzone blijft. Houd het tempo hoog, zonder te stoppen.
Fase 2: Vrijheidsfase! Ofwel: geef ruimte aan dat wat ruimte wilt krijgen.
Met geluid, bewegingen, alles wat wil los komen. Zing, dans, schreeuw, lach, huil, roep, stort ter aarde, spring, schud, rol over de grond… Dat wat in beweging wil komen. Laat je gaan, je hoeft niets vast te houden.
Fase 3: Houdt je armen in de lucht en spring op en neer. Zorg dat je met je voeten steeds weer plat op de grond komt met wat vering door de knieën. Bij iedere sprong roep je de mantra ‘HOE’. Een klank die diep uit je onderbuik kan komen en je levensenergie laat stromen.
Fase 4: STOP! Sta stil en beweeg niet meer. Hoogstens tril je nog wat na en zullen er zweetdruppeltjes te voelen zijn. Neem waar, zonder er iets mee te hoeven. Verander niets aan je lichaamshouding, iedere beweging zal zorgen dat er energie wegglipt.
Fase 5: Vier de dag. Laat je meebewegen op de muziek. Dansend in dankbaarheid voor het leven en het bestaan. Hier en nu. Om mee te nemen de verdere dag in.

 

Gourishankar Meditatie

De Gourishankar bestaat uit 4 fases: ademen, gewaarzijn, laten-gaan en rusten. Deze leiden je naar een staat van openheid en vrede. In deze meditatie zit de latihan: je lichaam uit zichzelf laten bewegen, je hoeft niets te doen, alleen je lichaam volgen.

1e fase: Je zit met gesloten ogen en haalt diep adem door je neus, waarbij je je adem zo lang mogelijk vast houdt. Adem zacht uit en houd je longen zo lang mogelijk leeg.
2e fase: Terwijl je blijft zitten, adem je weer normaal en je kijkt met zachte blik naar een kaarsvlam. Houd je lichaam stil.
3e fase: De Latihan-fase: sta langzaam op, houd je ogen dicht en laat je lichaam losjes en sensibel zijn. Je voelt dat subtiele energieën, als het ware buiten jouw wil om, het lichaam in beweging brengen. Laat deze latihan gebeuren. Je maakt niet zelf de bewegingen, je laat de bewegingen vanzelf gebeuren, zacht en sierlijk.
4e fase: Ga liggen met gesloten ogen. Wees rustig en stil.
* Als je in de eerste fase op de juiste manier ademt, geeft het kooldioxide dat daardoor in de bloedbaan komt en geeft je het gevoel dat je zo ‘high’ bent alsof je op de Gourishankar bent beland (Mount Everest).

 

Hart Chakra Meditatie

Dit is een meditatie die is voortgekomen uit de eeuwenoude Soefitraditie en stelt je in staat je leven meer vanuit je hart te beleven. Je hart staat in contact met de andere chakra’s. Als je je hart open houdt kan alle energie vrij door je lichaam stromen. Deze hartchakrameditatie bestaat uit 6 fases.
Elke fase is een windrichting noord, zuid, oost en west en verbinden onze individuele energie vloeiend tot een gesloten cirkel. Het is de eenwording van de vier elementen aarde, water, vuur en lucht die een harmonieus gevoel van saamhorigheid creëren voor lichaam en ziel.

Fase 1, 2, 3 en 4. De meditatie start met een ontspannen houding, met de ogen geopend. Leg beide handen op het hartchakra (op de borst ter hoogte van het hart). Voel het ritme van je hartslag, en adem ontspannen in en uit. Nieuwe energie komt naar binnen, oude verbruikte energie wordt naar bui-ten geduwd. De cyclus van geven en nemen begint. Je maakt een voorwaartse (noord) beweging naar voren en strek tegelijk de rechterarm en het rechterbeen voorwaarts, en breng ze dan terug naar de beginpositie. De handpalm moet naar buiten gericht zijn, als symbool dat je oude, verbruikte energie uit je lichaam wegduwt. En nieuwe energie ontvangt. Maak je bewegingen op het ritme van de muziek. Blijf op dezelfde plaats, alsof je geworteld bent in de grond. Schuif niet naar voren, maar kom terug naar je beginpositie.
Fase 1 is richting noord, fase 2 richt oost en west, fase 3 richting zuid en fase 4 richting alle windrichtingen.
Fase 5 is blijven staan en luisteren naar muziek
Fase 6 is stilte fase waarbij je staat of zit.
Dit is een verkorte uitleg. Via mondelinge uitleg en demonstratie heb je het snel door hoe de meditatie gaat.

 

Kundalini Meditatie

De kundalini meditatie is één van Osho’s meest krachtige actieve meditaties en is ontworpen voor het einde van de middag of begin van de avond.

1e fase: Ga ontspannen staan. Je voeten op schouderbreedte van elkaar. Je benen zijn van het ‘slot’. Laat je hele lichaam losjes schudden, trillen, shaken. Ervaar hoe de energie vanuit je voeten naar boven komt. Laat alles gaan, laat alles los. Word één met het schudden. Je houdt je ogen gesloten (evt met blinddoek) of lichtjes geloken.
2e fase: Dans ….. zoals je maar wil, zoals je lichaam zelf aangeeft dat het wil, laat het hele lichaam zich vrijelijk bewegen in jouw eigen dans.
3e fase: Sluit je ogen, ga zitten of liggen en wees stil. Wees de waarnemer van wat er gebeurt – binnen je, buiten je.
4e fase: Houd je ogen gesloten, ga zitten of liggen en wees stil.
De muziek die erbij hoort is van Deuter, die hij met aanwijzingen van Osho zelf, speciaal voor de kundalini heeft gemaakt.

 

Latihanmeditatie

Latihan is beweging zonder nadenken. Een zachte helende meditatie.

1e fase: Sluit je ogen en laat je lichaam losjes en fijngevoelig zijn. Je voelt dat subtiele energieën, als het ware buiten jouw wil om, je lichaam in beweging brengen. Laat deze Latihan gebeuren. Je maakt niet zelf de bewegingen, je laat de bewegingen vanzelf gebeuren, zacht en als het ware in slow motion.
Laat het lichaam toestaan energie te worden, te smelten en de grenzen op te heffen. De levensenergie begint weer te stromen, de activiteit van de mind neemt af en er is een natuurlijk contact met en vanuit het lichaam.
2e fase: Je lichaam blijft in stilte. Liggend of zittend. Wees rustig en stil.

 

Nadabrahma Meditatie

Nadabrahma is een oude Tibetaanse techniek. en kan op elk uur van de dag gedaan worden, maar zorg dat je niet te veel eet van te voren.

1e fase: Zit in een ontspannen houding met gesloten ogen en je lippen licht opeen. Begin te zoemen, net zo luid dat anderen je kunnen horen en laat een vibratie door je hele lichaam gaan. Er komt een moment waarop het zoemen uit zichzelf doorgaat en jij alleen nog luistert.
2 fase: Deze fase bestaat uit twee gedeelten van elk 7,5 minuut.
Tijdens het eerste gedeelte breng je je handen naar voren met de palmen naar boven gericht en beweeg je ze in een naar buiten draaiende cirkelvormige beweging.De handen beginnen bij de navel en gaan dan langzaam naar voren en dan uiteen om twee grote tegenovergestelde cirkels te maken, de linkerhand naar links, de rechterhand naar rechts.
De beweging moet zo langzaam zijn dat het soms lijkt of er helemaal geen beweging is. Voel dat je energie naar buiten gaat, naar het universum.
Draai na 7,5 minuut je handen om, de handpalmen nu omlaag en begin ze dan in tegengestelde richting te bewegen.De handen komen nu naar de navel toe en bewegen zich uit elkaar naar de zijkanten van je lichaam. Voel dat je de energie naar binnen haalt.
3e fase: Blijf volkomen rustig stil zitten of liggen.

 

Nataraj Meditatie

De Nataraj meditatie is een actieve dansmeditatie.

1e fase: Je danst 40 minuten met speciaal hiervoor gemaakte muziek. Je danst met gesloten ogen. Geef je over aan de dans, jezelf verliezen: de danser wordt de dans! Genieten, je lichaam ruimte geven, je energie laten stromen. Beheers de bewegingen niet, laat je er in gaan.
2e fase: Rust. Gelijk gaan liggen, alleen maar rusten en zíjn gedurende 20 minuten.
3e fase: Vier in de laatste 5 minuten al dansend het leven, ontspannen, getransformeerd, de dans als een ode aan jezelf en het bestaan.

Data actieve meditaties

 

Margot Shunya Dopheide – Praktijk Innertrans

In mijn begeleiding als therapeut en coach, werk ik lichaamsgerorienteerd. De weg van je hoofd naar je hart, je adem en naar je lichaam, leer je in het hier en nu te komen. Luisteren naar je lichaam is naast werken met verschillende delen in jezelf, waaronder het innerlijk kind, een essentieel deel in mijn werk.

Volg Praktijk Innertrans op LinkedIn en Facebook